להזמנות :8754*
להזמנות: *6464

privacy

הצהרת פרטיות

אתר אינטרנט זה נמצא בבעלות חברת גרפיטי בע"מ ו/או חברות בנות (להלן: "החברה" או "גרפיטי") ומופעל על ידי חברה זו. אנו בחברת גרפיטי מודעים לחשש המובע על ידי מבקרים רבים באתר שלנו, בנוגע למידע שהם מספקים ובשימוש שאנו עושים במידע זה. לפיכך, פיתחנו מדיניות פרטיות המטפלת בחששות אלה. אנו רשאים לעדכן מדיניות זו מעת לעת, לכן, אתם מתבקשים לבדוק את האתר מדי פעם.

המדיניות שלנו
באתר שלנו, אין אנו אוספים מידע מזהה ופרטים אישיים מאנשים, אלא אם מידע זה מסופק לנו מרצונם החופשי ותוך ידיעה ברורה. רוב התכונות של האתר שלנו מחייבות אותך להסכים במפורש לספק לנו את המידע המזהה, דוגמת בקשה להיכלל ברשימת הדיוור שלנו ואנו עשויים ליצור עמך קשר מעת לעת. רוב תכונות האתר שלנו המחייבות לחתום כדי להשתמש, נועדו כדי לאפשר לנו להשתמש במידע זה לאחר קבלת חתימתך כדי לספק לך את המידע או השירותים שביקשת. עם זאת, בגלל היקף הבקשות שאנו מקבלים, ייתכן וניתן את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני או מען הדואר שלך לחברה מבצעת או למפיץ של מוצרינו. הם יספקו לך בשמנו את המידע או את המוצרים שהתעניינת בהם. האתר שלנו מכיל לפעמים הודעות בנוגע להגרלות או לאופן אחר של קידום מכירות שאנו מנהלים ואנו עשויים להרשות לך, במקרים מסוימים, לרשום את השתתפותך באופן אלקטרוני. במקרה כזה, אנו נשתמש במידע שספקת, כדי לנהל את קידום המכירות.

ילדים
באם הנך קטין, עליך קבל את הסכמת הוריך לכניסה לאתר שלנו לפני שתמציא לנו את שמך, כתובתך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

"עוגיות"
בדומה לחברות רבות אחרות אנו מפעילים לעתים את טכנולוגיית ה"עוגיות" באתר האינטרנט שלנו. עוגיות אלה מאוחסנות במחשב שלך על ידי הדפדפן שלך. בעת הכניסה לאתר שלנו, עוגיה זו מודיעה לנו באם בקרת קודם באתר שלנו או שזהו ביקורך הראשון. העוגיה אינה אוספת מידע אישי עליך ואינה מספקת לנו דרך להתקשר אליך. העוגיה גם אינה מוציאה מידע כלשהו מהמחשב שלך. אנו נעזרים בעוגיה כדי לזהות פרסומים באתר שעניינו אותך ביותר, כדי שנוכל לספק לך מידע נוסף שאולי יעניין אותך.
בכדי להסיר "עוגיות" ממחשבך, אנא כנס לכתובת הבאה: www.microsoft.com/info/cookies.htm תוכל למצוא מסמכי עזרה שימושיים, איתם תוכל להסיר את ה"עוגיות" על ידי שימוש בבר הניווט העליון של הדפדפן.

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות
אנו יודעים שפרטיותך חשובה ומכבדים אותה. אנחנו מחויבים להבטיח ולשמור את המידע והפרטיים האישיים המועברים אלינו ע"י משתמשי האתר בהתאם למפורט. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר מדיניות זאת מתייחסת באופן שווה לשני המינים ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מקבל ומסכים עם מדיניות שמירת הפרטיות. האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות התאמות, שנויים או עדכונים למדיניות שמירת הפרטיות הזו בכל עת. אנה בדוק מעת לעת את מדיניות שמירת הפרטיות הזו לגבי שנויים ועדכונים. מתוך הכרה בחשיבות נושא הפרטיות, נשמח לקבל הצעות לשיפור בנושא.

עיון במוצרים המופקים באתר
אנו מודעים לעובדה שמוצרים אשר נשלחים לנו להפקה כוללים תמונות. ככל שיטות העבודה המיושמות באתר אינן דורשות צפייה בחומר הנשלח להפקה למעט הצוות שמייצר את מוצרים בפועל. צפייה בקבצי ההזמנה נעשית שלא ע"י הצוות המייצר רק במקרה של תקלה ו/או חשש לתקלה המחייב התערבות כאמור. יתכן שגרפיטי תאפשר ללקוחותיה לפרסם באמצעות האתר חומרים ו/או מוצרים שהוכנו ע"י הגולש עצמו. במקרה כזה תופיע תיבת אזהרה בו תתבקש מראש לאשר פרסום של חומר שנערך על ידך.

מדיניות אבטחה
הסודיות של נתוני לקוחותינו היא בעלת חשיבות עליונה עבורנו. בגרפיטי מיושמים אמצעי אבטחה מחמירים במטרה למנוע איבוד, שימוש לרעה ו/או שינוי של הנתונים לרבות תמונות דיגיטאליות וחומרי טקסט המועברים אלינו . אנחנו בגרפיטי עושים את מרב המאמצים בתחום זה אבל מכיוון שמדובר באמצעים אלקטרוניים ותשדורת אינטרנט אבטחת הנתונים לא יכולה להיות באופן מוחלט. האתר לא מתחייב שהשירותים של האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית. האתר לא יהיה אחראי במקרים שאינם בשליטתו ואו הנובעים מכוח עליון לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם, ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

סקירות, הודעות ותחרויות
אנו עשויים לפנות אליך לצורך עריכת סקרים, להודיע על מוצרים ושירותים חדשים ולהכריז על תחרויות. השתתפות בסקרים ותחרויות אלה היא בהתנדבות. אתה יכול לא להיענות למיילים אלו. כל הנתונים שנאספו באמצעות הסקרים ישמשו לפקוח ושפור שביעות הרצון של לקוחות .

התקשר אלינו
באם ברצונך לשאול שאלות על מדיניות הפרטיות שלנו, נודה לך באם תתקשר לצוות שירות הלקוחות שלנו ל- 8754*

תנאי שימוש
חשוב! נא קראו הצהרה משפטית זו בקפידה לפני השימוש באתר זה.
השימוש שלך באתר זה ובמידע המצוי בו כפוף לתנאים ולהתניות הבאים:

בעלות
הבעלים של אתר זה, המתפעלים והמתחזקים אותו הם גרפיטי או חברות בנות . אתר זה נוצר לספק לך מידע, השכלה, בידור ותקשורת. זכויות היוצרים של אתר זה וכל מרכיביו המוחשיים, כולל, ללא הגבלה, תמליל, תמונות וקול, שייכות לגרפיטי ורשומות על שם החברה בהתאם.

הגבלות שימוש
אתר זה נועד לשימושך האישי בלבד ולא לצרכיך המסחריים. אסור בתכלית להעתיק, לשכפל, לפרסם שנית, לשלוח בדואר, להפיץ, לשדר או לשנות מידע באתר זה, בשלמותו או בחלקו, בכל צורה שהיא.

הודעת סמל מסחרי
כל השמות, הכותרים והסמלים המסחריים הם רכושה של גרפיטי ואין להשתמש בהם למטרה כלשהי מבלי לקבל הסכמה מפורשת בכתב ומראש של גרפיט.

רעיונות בלתי מוזמנים
חברת גרפיטי מעוניינת לקבל את הערותיך ולהשיב לשאלותיך על מוצריה ועל החברה. אולם, איננו מחפשים וגם לא נוכל לקבל רעיונות בלתי מוזמנים, הצעות, או חומרים המתייחסים לפיתוח, לתכנון, לייצור או לשיווק מוצרינו. אנו מקווים, כי הקפדה על מדיניות זו תמנע אי הבנות שעלולות להתעורר בקרב הציבור השולח לנו הערות או רעיונות המתייחסים למוצרים או מושגים שפותחו על ידי העובדים בגרפיטי. באם גרפיטי תחליט להעסיק אותך, לא יהווה ולא ייחשב דבר מהדברים והחומרים הכלולים באתר זה חלק מהסכם העסקה או הסכם העסקה מלא.

קישוריות ויחסים עם חברות אחרות
אתר זה מספק קישוריות לאתרים אחרים באינטרנט ומידע בנוגע לחברות אחרות ומשאבים אחרים, דוגמת התכנים הכלולים במדריך הפעילויות. היות ואין לנו כל שליטה על אתרים ומשאבים אלה, את(ה) המשתמש(ת), מאשר(ת) ומסכים (מסכימה), כי אנו איננו אחראים לזמינותם, שאיננו תומכים בתכנים הכלולים בהם, או שחלה עלינו אחריות או חבות לתוכן, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים כלשהם, הכלולים בהם או זמינים בהם, או לכל נזק או אובדן שנגרם בקשר עם השימוש בהם. אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לכך שהתכתובת שלך, הקשרים העסקיים (כולל תשלום ואספקת סחורות או שירותים כלשהם וכל שאר התנאים, ההתניות, האחריות או המצג המתייחסים אליהם), או השתתפות בקידום מכירות עם מפרסמים וחברות אחרות שנמצאים באתר שלנו או באמצעותו, כולל מדריך האירועים, מתבצעים ומתקיימים בלעדית בינך לבין המפרסם או החברה הנדונה. הסכמתך נתונה בזה לכך שאנו לא נישא באחריות או בחבות לאובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמים לך כתוצאה מעסקאות כאלה או מנוכחות מפרסמים או חברות כאלה באתר שלנו.

גילוי ושימוש בהודעות התקשורת שלך
משלוח דואר לאתר זה ודואר אלקטרוני שנשלח לחברת גרפיטי אינם סודיים וחברת גרפיטי לא תישא בחבות לשימוש כלשהו בתכתובת כזו או גילויה. כל המסרים וחומרים אחרים (כולל, ללא הגבלה, רעיונות בלתי מוזמנים, הצעות או חומרים) הנשלחים ממך לאתר זה או לגרפיטי בדואר אלקטרוני, הנם ויישארו רכוש בלעדי וקנייני של חברת גרפיטי, וגרפיטי תוכל להשתמש בהם לכל מטרה שהיא, ללא כל תמורה. באם אתר זה משמש אותך כאמצעי לספק מידע לגרפיטי במטרה לקדם יחסי ספק - לקוח, עליך לקבוע ולערוב, כי מפרטי החומר הגולמי וכל המידע הנוסף המסופק על ידך מדויקים ומלאים וכי נקבל ממך הודעה מיידית בכל מקרה של תיקון או שינוי כלשהם במידע זה.

ויתור על אחריות
גרפיטי אינה מבטיחה ואינה אחראית לדיוק, לאמינות או לשלמות התוכן (תמליל ותמונות) של אתר זה. במידה המותרת על פי החוק, גרפיטי מתכחשת לאחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת, כולל אך לא מוגבל לאחריות משתמעת על סחירות והתאמה למטרה מסוימת. בנוסף, גרפיטי אינה אחראית לכך שאתר זה או השרת המאפשר גישה לאתר זה נקיים מ"וירוסי מחשב" כלשהם.

הגבלת החבות
גרפיטי לא תישא בחבות לנזקים מסוג כלשהו, כולל, ללא הגבלה, נזקים מיוחדים או תוצאתיים, הנובעים מכניסתך, או מאי היכולת שלך להיכנס לאתר זה או מהשימוש בו, או מההסתמכות על אתר זה או על התוכן הכלול בו. בנוסף, לא חלה על גרפיטי כל חובה לעדכן אתר זה או את התוכן הכלול בו וגרפיטי לא תישא באחריות לאי עדכון מידע כזה. כמו כן, גרפיטי אינה נושאת באחריות או בחבות לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט אחרים שהכניסה אליהם התאפשרה דרך קישורים מסוימים הכלולים באתר זה. קישורים אלה ו"משאבים" אחרים הנזכרים באתר זה מסופקים כשירות בלבד לציבור משתמשי האינטרנט והכללתם באתר שלנו אינה מהווה בשום אופן המלצה מאת גרפיטי או הפנייה לחברה נלוות.

אחרים
גרפיטי, לפי שיקוליה הבלעדיים, שומרת לעצמה את הזכות:
(1) לשנות הצהרה משפטית זו; (2) לפקח ולהוציא פרסומים; (3) להפסיק את זמינות האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באם ייקבע, כי תנאי, התנייה או הוראה כלשהי בהצהרה משפטית זו אינם חוקיים, בטלים, מבוטלים, או בלתי ניתנים לאכיפה מסיבה כלשהי, לא יפגע או ישפיע הדבר באופן כלשהו על תוקף ויכולת האכיפה של התנאים, ההתניות וההוראות הנותרות. הצהרה משפטית זו מהווה את ההסכם המלא בינך לבין גרפיטי ביחס לנושא ההצהרה הזו. אישורך והסכמתך לתנאים ולהתניות הנ"ל ניתנים מתוך השימוש בפועל באתר זה.